Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 yıla yaklaşan geçmişi ile lisansüstü eğitim alanında seçkin ve köklü bir yere sahip olma özelliği taşımaktadır. Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü olarak, amacımız üniversitemizin vizyonu doğrultusunda sürekli gelişmekte olan çevremizde ve iş hayatında başarılı olacak; bunun için gerekli tüm yetenek ve donanımlara sahip, profesyonel hayata yönelik, teorik ve pratik bilgilerle donatılmış araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmektir.

Yüksek lisans eğitimi ile ülke ve dünya literatürüne katkı yapabilecek, eleştirel düşünebilen, yerel, ulusal ve küresel gelişmeleri okuyabilen, evrensel bilgiyi Türkiye’nin özgün koşullarına uyarlayabilen, edindiği bu bilgi ve birikimi farklı kariyer alanlarında uygulayabilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı; bilgi, hayatta başarılı olmak için gerekli en büyük güçtür. Enstitümüzde sizlere kendi alanınızda uzmanlaşacak, aynı zamanda disiplinlerarası bir eğitim ortamında ufkunuzu geliştirecek bilgiye ulaşma imkânı sağlanmaktadır. Sizden istediğimiz, bu imkânları sonuna kadar kullanmanızdır.

Enstitümüz bünyesindeki doktora programları; Finansal İktisat, İşletme ve Klinik Psikoloji alanlarındadır. Yüksek lisans programlarımız ise, biri Türkçe diğeri İngilizce olmak üzere iki İşletme Yüksek Lisans Programı, Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programları, Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programlarıdır.

Programların temel hedefi ülkemizin işgücü kalitesinin ve bilgi birikiminin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu hedefe yönelik olarak tüm yüksek lisans programları tezli ve tezsiz olarak yürütülmekte olup tezsiz yüksek lisans programları profesyonel alanda kariyer planlayan adaylara, tezli yüksek lisans ile doktora programları ise akademik alanda kariyerlerini sürdürmek isteyen adaylara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ülkemiz ve dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyer yapmış hem akademik hem de profesyonel dünya ile yakın ilişki içerisinde olan deneyimli bir kadroya sahiptir. Dinamik ve gelişime açık program yapısı ve öğrenci odaklı yaklaşımı ile lisansüstü alanda eğitim almak isteyen sizlere önemli fırsatlar sunmaktadır.

Lisansüstü eğitimin en önemli özelliklerinden biri eğitimci ile öğrenci arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımıdır.  Doğuş Üniversitesi’nde eğitimin her alanında bu özelliği doyasıya yaşamanız mümkündür. Aramıza yeni katılacak olan sizlerin de katkılarıyla bu özelliğimiz daha da gelişecek ve ülkemizin beşeri sermayesine önemli katkılar sağlayacaktır.  Bu dileklerimle programlarımızdaki tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Odamın kapısı her zaman sizlere açıktır.

Sevgi ve saygılarımla,

Prof. Dr. Ahmet N. Ceranoğlu