Değerli Lisansüstü Öğrenci Adayları,

Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 20 yıla yaklaşan geçmişi ile lisansüstü eğitim alanında seçkin ve köklü bir yere sahip olma özelliği taşımaktadır. Enstitü bünyesinde Finansal İktisat, İşletme ve Klinik Psikoloji Doktora Programları ile biri Türkçe diğeri İngilizce iki İşletme Yüksek Lisans Programı, Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programları, Psikoloji Yüksek Lisans Programı, İletişim Bilimleri Yüksek Lisans Programı ve Küresel İlişkiler ve AB Çalışmaları Yüksek Lisans programları yer almaktadır.

Programların temel hedefi ülkemizin iş gücü kalitesinin ve bilgi birikiminin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu hedefe yönelik olarak tüm yüksek lisans programları tezsiz ve tezli olarak yürütülmekte olup tezsiz yüksek lisans programları profesyonel alanda kariyer planlayan adaylara, tezli yüksek lisans ile doktora programları ise akademik alanda kariyerlerini sürdürmek isteyen adaylara yönelik olarak tasarlanmıştır.

Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ülkemizin ve dünyanın seçkin üniversitelerinde akademik kariyer yapmış ve hem akademik hem de profesyonel dünya ile yakın ilişki içerisinde olan deneyimli kadrosu, dinamik ve gelişime açık program yapısı ve öğrenci odaklı yaklaşımı ile lisansüstü alanda eğitim almak isteyen adaylara önemli fırsatlar sunmaktadır. Eğitimci ile öğrenci arasındaki bilgi ve deneyim paylaşımının lisansüstü eğitimin önemli yapı taşlarından biri olduğu yaklaşımı ile enstitümüzün aramıza yeni katılacak adayların katkıları ile daha da büyüyeceğine, gelişeceğine ve ülkemizin beşeri sermayesine önemli katkılar sağlayacağına olan inancım sonsuzdur.

Saygı ve sevgilerimle,

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ŞEN